Nieuws

Verslag december vergadering

05-01-2017
Op 14 december stond de vergadering van het Algemeen Bestuur gepland. De portefeuilles van het nieuwe Dagelijkse Bestuur zijn verdeeld. De resultaten van de pilot regelbare drainage Achterste Diep zijn besproken. Uit deze pilot blijkt dat regelbare...

Verslag november vergadering

04-12-2016
In de november vergadering waren de agendapunten: Najaarsrapportage 2016, Begroting 2017, Belastingverordeningen 2017, Aanpassing kostenverdeling Gemeenschappelijke Regeling, Evaluatie Handhaving en Kredietaanvraag Groene Dijk. Bij de Begroting 2017 en...

Verslag oktober vergadering

04-12-2016
Op 5 oktober stonden de volgende punten op de agenda van het Algemeen Bestuur: Evaluatie bestuurlijke organisatie 2016, Bestuursbijeenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Water (DAW) Drenthe, Toekomst huisvesting laboratorium, Toetreding GR Het...

Jaarverslag 2014-2015

04-10-2016
Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. In de waterschapsverkiezingen van 2015 heeft de Partij voor de Dieren een uitstekend resultaat...

Jaarverslag 2013 - 2014

10-05-2014
Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 de waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd en VVD....

Jaarverslag 2012 

21-12-2012
Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 de waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd en VVD....

Jaarverslag 2011 - 2012

01-06-2012
Gerard Kuipers is sinds 1 januari 2009 de waterschapsbestuurder voor de Partij voor de Dieren in waterschap Hunze & Aa’s. Het waterschapsbestuur telt 23 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een combinatie van Water Natuurlijk, LTO geborgd en VVD....

Partij voor de Dieren in waterschap Hunze en Aa's

08-01-2009
Sinds 8 januari 2009 is Gerard Kuipers, lid van de Partij voor de Dieren, geïnstalleerd als algemeen bestuurslid voor het waterschap Hunze en Aa's. Het is geweldig dat de Partij voor de Dieren in alle waterschappen waar zij deelgenomen heeft aan...