Onze waterschapsfractie

Gerard Kuipers

Gerard Kuipers (1976) woont in Groningen en vertegenwoordigt sinds 2009 de Partij voor de Dieren in het waterschap Hunze en Aa’s. In de bestuursperiode 2009 - 2015 was de Partij voor de Dieren voor het eerst verkozen in het waterschap Hunze & Aa's. Bij de waterschapsverkiezingen van 2015 behaalde de Partij voor de Dieren twee zetels, zodat er nog meer bereikt kan worden voor dieren, natuur en milieu. Gerard Kuipers pleit in het waterschap voor schoon water, visvriendelijke gemalen, visvangstbeperking en ander beleid ten aanzien van het uitzetten van vissen, beter maaibeleid voor het maaien van slootkanten, minder hoge kosten van de waterschappen, beperken klimaatverandering en de gevolgen ervan, ecologisch verantwoorde (natuurlijke) waterberging en meer verbonden natuurgebied.
Gerard heeft de opleiding Juridische Bestuurswetenschapen (RuG) gevolgd en is naast zijn werk in het waterschap ook werkzaam als senior adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en penningmeester van de partij.

Thea Potharst

Doordat de Partij voor de Dieren in 2015 2 zetels kreeg in het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, werd Thea Potharst (1968) in 2015 verkozen tot algemeen bestuurslid in dit waterschap Hunze en Aa's. Het is de eerste bestuursfunctie die Thea vervult en ze gaat zich met name inzetten voor een schone leefomgeving (water, bodem, lucht). Dit zal zij doen vanuit haar achtergrond als milieukundige, haar verantwoordelijkheid als mens en gedrevenheid voor behoud en uitbreiding van de natuur. Zij zal de door Gerard ingezette koers steunen en waar mogelijk aanscherpen. Ook zal zij zich inzetten voor de samenwerking van overheden en semi-overheden die betrokken zijn bij natuur en milieu. Naast haar werk bij het waterschap is Thea werkzaam bij de politie in Noord-Nederland als stafmedewerker. Thea woont in Assen.

 

Fractie Partij voor de Dieren