Opinieartikelen

Tien misverstanden over muskusratten

04-07-2012
Tien misverstanden over muskusratten   De antwoorden van het college van B&W van Groningen op de vragen over muskusrattenbestrijding in de stad Groningen van mijn collega Gerjan Kelder, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren...

Muskusrattenbestrijding: zin of onzin?

27-01-2010
Uit: Dagblad van het Noorden De Muskusrat is een onfortuinlijk dier. Hij wordt rat genoemd, terwijl hij veel nauwer verwant is aan de hamster en de bever. Hij wordt gezien als een plaag die dijken door laat breken. En tot overmaat van ramp lijkt er...