Gerard Kuipers


Water­schaps­be­stuurder

Gerard Kuipers (1976) woont in Groningen en vertegenwoordigt sinds 2009 de Partij voor de Dieren in het waterschap Hunze en Aa’s. In de bestuursperiode 2009 - 2015 was de Partij voor de Dieren voor het eerst verkozen in het waterschap Hunze & Aa's. Bij de waterschapsverkiezingen van 2015 behaalde de Partij voor de Dieren twee zetels, zodat er nog meer bereikt kan worden voor dieren, natuur en milieu. Gerard Kuipers pleit in het waterschap voor schoon water, visvriendelijke gemalen, visvangstbeperking en ander beleid ten aanzien van het uitzetten van vissen, beter maaibeleid voor het maaien van slootkanten, minder hoge kosten van de waterschappen, beperken klimaatverandering en de gevolgen ervan, ecologisch verantwoorde (natuurlijke) waterberging en meer verbonden natuurgebied.
Gerard heeft de opleiding Juridische Bestuurswetenschapen (RuG) gevolgd en is naast zijn werk in het waterschap ook werkzaam als senior adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en penningmeester van de partij.

Gerelateerd

Water­schap gaat voor plan om alle muskus­ratten te doden

De Partij voor de Dieren in Drenthe en Groningen deed woensdag 27 februari het dringende verzoek aan waterschap Hunze en Aa’s om preventieve maatregelen te nemen in plaats van het plan om alle muskusratten te doden. Ook andere organisaties, zoals de Dierenbescherming, hebben de noodklok bij het waterschapsbestuur geluid. Tijdens de afgelopen vergadering van het waterschapbestuur in Veendam kreeg d...

Nieuws