Thea Potharst


Water­schaps­be­stuurder

Doordat de Partij voor de Dieren in 2015 2 zetels kreeg in het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, werd Thea Potharst (1968) in 2015 verkozen tot algemeen bestuurslid in dit waterschap Hunze en Aa's. Het is de eerste bestuursfunctie die Thea vervult en ze gaat zich met name inzetten voor een schone leefomgeving (water, bodem, lucht). Dit zal zij doen vanuit haar achtergrond als milieukundige, haar verantwoordelijkheid als mens en gedrevenheid voor behoud en uitbreiding van de natuur. Zij zal de door Gerard ingezette koers steunen en waar mogelijk aanscherpen. Ook zal zij zich inzetten voor de samenwerking van overheden en semi-overheden die betrokken zijn bij natuur en milieu. Naast haar werk bij het waterschap is Thea werkzaam bij de politie in Noord-Nederland als stafmedewerker. Thea woont in Assen.